Sparta System AB
Repelia 7
451 78 FISKEBÄCKSKIL
Tel: +46(0)523 22517
SMS: 0730 211 472
info@spartasystem.se
  Startsida     Fyndtorget     Uthyrning     Om Sparta System     Sök     Policy GDPR     Kontakta oss  
 
 

Produkter:

MUSIK:
- Notställ, notbelysning.
- Dirigent
- Nothantering
- Musikundervisning
- Piano
- Akustik
- Kör- och orkesterstolar
- Förvaring, skydd
- Scener, podier
- Blås & Drill
- Körutrustning
- Transportutrustning
- Gradäng
- Storband
-----------------
KULTURLOKAL:
- Teleskopläktare
- Läktare
- Publikstolar
- Scenutrustning
- Teaterutrustning
- Kongressutrustning
- Handikappramper, - hissar
-----------------
- Vykort Fiskebäckskil
ARENA, EVENEMANG:
- Scenvagnar, läktarvagnar.
DIVERSE:
- Arenastolar
- Teleskopläktare
------------------
- Läktare
- Scentält, läktartält
- Scenutrustning »

16. Handikappramper

HANDIKAPPRAMPER GER ALLA ARTISTER SAMMA MÖJLIHGET ATT NÅ SCENEN.

En kostnadseffektiv ramplösning hjälper till att säkerställa att alla artister har en lika stor chans att inta scenen. Anpassas enkelt till höjden av scenen. Portabla ramper som är starka och stabila och fäster säkert till scenen. Rampsystem uppbyggt av scenpodier som kan anpassas till alla podiemärken.
Kompakt lagring.


Innehåll: 1. Scenpodier - byggbart scensystem
2. Scenpodier däckbeläggning
3. Scenpodier tillbehör
4. Podievagnar
5. Specialanpassade scener, teleskopscener.
6. Draperier, back-drops, scensidor, scentak
7. Airstage - Scen - läktare - gradäng
8. Displayscener - för effektiv produktpresentation
9. Scenvagn - Parkvagnen I
10. Scenvagna- Parkvagnen II
11. Scenvagn - FR Bandstand
12. Scentaxin
13. Stagehand snabbuppfälld scen
14. Uthyrning av scener
15. Handikapphissar - Den Flyttbara Rullstolsliften
16. Handikappramper
17. Referenser scener och podier
18. Priser scener och podier

BROSCHYRER - kontakta oss för mer information[Tillbaka]


1. Wenger rampsystem: Med skyddsräcken.


2. Sidpräckena har två överliggare för att det skall vara enkelt att få bra grepp även från en rullstol.


3. Skyddräcket går en bit in över scenen.


4. Rampens ben kan justeras till önskad ramphöjd.


5. Jämn övergång mellan rampen till scenen.


6. Trenomat rampsystem: Uppbyggt av FIX scenpodier.


7. Rampdäcken består av ett FIX-podier men med speciella höga kantlister som skydd mot avkörning samt höjdanpassade insticksben.


8. Handikappramp uppbyggd av FIX-podier. Till höger ser man teleskopbenen. Skyddsräckena är av samma modell som användes till FIX-podier.


9. Scenramp: Enkel och smidig. För lägre scenhöjder. Även för att köra upp tunga högtalare på scenen.

© Sparta System AB 2018