Sparta System AB
Repelia 7
451 78 FISKEBÄCKSKIL
Tel/SMS: +46(0)730 211 472
info@spartasystem.se
  Startsida     Senaste nytt     Fyndtorget     Uthyrning     Om Sparta System     Sök     Policy GDPR     Kontakta oss  
 
 

Produkter:

MUSIK:
- Notställ, notbelysning, mikrofonstativ.
- Dirigent
- Nothantering
- Musikundervisning
- Piano
- Akustik (ljudkabiner)
- Kör- och orkesterstolar
- Förvaring, skydd
- Scener, podier
- Blås & Drill
- Körutrustning
- Transportutrustning, flight-casrar
- Gradäng
- Storband
- Corona-skärmen. Droppskydd mot Covid
- Covid, Corona, skyddsskärmar
HUR BESTÄLLER MAN?
-----------------
KULTUR, KONFERENS:
- Teleskopläktare
- Läktare Kulturlokal
- Scenutrustning
- Publikstolar, hörsalsstolar, biostolar m.m.
- Handikappramper, - hissar
- Kongress-, konferensutrustning, talarstolar
- Möbler för väntrum
- Teaterutrustning
- Corona, Covid, stolöverdrag
- Covid, Corona, skydd, skydsskärmar
------------------
ARENA, EVENEMANG:
- Teleskopläktare arena
- Publikstolar arena
- Scenvagnar
- Läktare, läktarvagnar
- Scentält, läktartält
-----------------
DIVERSE:
- Skaftö och Fiskebäckskil
- Vykort Fiskebäckskil
- Teleskopläktare »

21. Retracktlift

Läktarsystem som gör evenemangslokalen mer användbar.
För ett effektivare ekonomiskt utnyttjande


RETRACTLIFT

Många svenska sporthallar, arenor och kulturlokaler skulle kunnas användas effektivare om man anpassade publikplatserna efter vilka slags evenemang man erbjuder. Idag gäller att ”en sporthall är en sporthall och en teater en teater”.

Publikplatserna är en ofta förbisedd del av ett sport- eller kulturevenemang. Stolarna och läktaren är ju något som bara finns där. Det är det som framförs på scenen som uppmärksammas.
Men publikens sittkomfort under långa föreställningar är viktigt för en positiv totalupplevelse. Inte bara att man sitter bekvämt utan även siktlinjerna är viktiga, dvs. att man ser allt som händer på scenen utan att skymmas.

Att sitta snett och se och höra illa.
Om man studerar arrangemanget av en sporthalls publikplatser och jämför den med en teater finner man en stor skillnad. I sporthallen sitter publiken runt omkring spelplanen och på teatern framför en scen. Men, om man vill ge en teaterföreställning eller en konsert i en sporthall så blir det inte helt bra. Alla som varit på konsert i en sporthall vet vad det innebär att sitta snett och se och höra illa.
Publiken är spridd, upplevelsen blir inte inte lika tät och publiken ser sämre vad som händer på scenen.

En ordinär svensk sporthall har vanligtvis en publikläktare längs den ena långsidan av spelplanen. Andra sporthallar kan även ha en läktare längs den motsatta långsidan. Man kan även ha läktare på kortsidorna. Denna layout fungerar bra för sportevenemanget - basketboll, handboll, ishockey osv. Men inte för andra aktiviteter som ett kulturevenemang. På samma sätt blir det om man vill använda lokalen för mässor och utställningar. Handbollsplanen kan ha fel mått för en mässa.

Vid kulturevenemang placerar man vanligtvis en scen vid den ena kortsidan. Vilket innebär att den större delen av publiken måste sitta vridna 45 grader för att kunna se vad som händer på scenen. Alternativt placerar man ut flyttbara stolar på hallgolvet framför scenen och använder inte läktarna. Som då står tomma på betalande publik.

Att inte bygga fast sig.
Om man inte ”byggde fast sig” utan kunde flytta runt läktarna i lokalen på ett enkelt sätt och dessutom kunna vrida dem 360 grader, skulle man få helt andra möjligheter att förbättra komfort och effektivitet.

Lösningen heter Retractlift. Teleskopiska läktarmoduler som fälls ihop och rullas iväg av egen kraft. Mellan olika positioner i lokalen eller
ut i förrådet. Som kan vridas och höjas. Och som kan ställas upp i olika konfigurationer.

Teleskopläktarens utveckling.
Men låt oss först se tillbaka på den tekniska utvecklingen av teleskopläktaretekniken.
En teleskopläktare är ju en läktare med stolar för publiken som kan fällas ihop till en mindre, kompakt enhet. På så sätt skapar man en större golvyta framför den. Och detta kan göras med en mycket liten manuell arbetsinsats - bara en knapptryckning.
Ihopfälld blir teleskopläktaren lika lång som läktaren och med djupet 1,3 m.

Teleskopläktarna levererads från början som s.k. väggfasta, dvs. de bultades fast vid en vägg och kunde inte flyttas. Bara fällas ut och in.
Så småningom kom det fram olika metoder att flytta läktarna när de var ihopfällda - pallyftare, gaffeltruck resp. luftkuddar. Ingen metod var dock helt bra. Sporthallarnas golv klarade inte belastningen från lyftarnas hjul. Den blev även extremt svårmanövrerad genom trånga dörrar. Luftkuddarnas tryckluft läckte ut när man körde över expansionsfogar eller om golvet var det minsta ojämnt.

2001 lanserade den franska tillverkaren av teleskopläktare, MASTER Industrie, Eureka-systemet. Som innebär ett läktarchassie som rullar på en många små specialhjul. Hjulen har egen elektrisk drivning och kan svängas i alla riktningar, vilket gör att hela det infällda läktareblocket också kan flyttas i alla riktningar. Plus att belastningen mot golvet sprids ut.

Den stora fördelen med Eureka är man kan köra läktarblocket i tvärled ochatt man kan rotera det 360°. Detta innebär t.ex. att man kan köra det på tvären även genom en dörr. Borta är ”sågandet” genom dörröppningar med u lyftare då man här kan köra blocket både i längsled, i tvärled och. Dessutom får man större stabilitet vid rörelsen då en Eureka tar upp till 12 steg i höjd.

RETRACTLIFT
2013 utvecklade MASTER Industrie Retracktlift systemet som innebär en vidareutveckling av Eureka-systemet. Med Eureka kan man
flytta ett läktarblock hur man vill i golvplanet. Men man kan inte ställa läktarblocket bakom varandra eftersom det främre skymmer det bakre. Hos Retractlift är teleskopläktareblocken försedda med integrerade lyftplattformar så att man helt enkelt lyfter upp det ena blocket bakom det andra. Så att det bakre kommer i nivå med överdelen på det främre blocket. Och man får en sammansatt hög ”teaterläktare”. Publiken sitter rakt fram och inte behöver vrida sig. Det finns många fler uppställningar som man kan göra med t - ”arena”, ”konferens”,Länkar:
Video Retracktlift

Innehåll: 1. Teleskopläktare - så här fungerar det & videos. (BÖRJA HÄR - SE VÅRA VIDEOS!)
2. Teleskopläktare - utföranden. Eureka systemet (VIDEO).
3. Teleskopläktare - hantering (VIDEO)
4. Telskopläktare - konstruktion
5. Teleskopläktare - skyddsräcken. (VIDEO)
6. Teleskopläktare - däckgolvbeläggning
7. Teleskopläktare - frontpaneler.
8. Teleskopläktare - sidopaneler.
9. Teleskopläktare - baksidepaneler, draperier.
10. Teleskopläktare - stegbelysning.
11. Teleskopläktare sittenheter - stoppade och tygklädda stolar.
12. Teleskopläktare sittenheter - trästolar.
13. Teleskopläktare sittenheter - sittbänkar.
14. Teleskopläktare - sittenheter plaststolar.
15. Teleskopläktare - detaljer, skrivskivor.
16. Teleskopläktare - service.
17. Teleskopläktare - referenser Sparta System/import..
18. Teleskopläktare - referenser Sverige. MASTER/Sparta System
19. Teleskopläktare - referenser MASTER, Norge
20. Referenser - referenser teleskopläktare MASTER. Danmark
21. Retracktlift
22. Priser teleskopläktare.

BROSCHYRER - kontakta oss för mer information[Tillbaka]


1. Två utfällda teleskopläktareblock i läge mot varandra, ”öga-mot-öga”. En uppställning vanlig vid konferenser och t.ex politiska möten.


2. Läktarna fälls ihop och skall nu flyttas över golvet med det inbyggda Eureka-systemet.


3. Den ena läktaren vrids runt av Eureka-systemet …


4. …och börjar flyttas mot långväggen…


5. …och placeras intill den andra läktaren.


6. Båda läktarblocken fälls ut och man har nu en lång sammanhängande läktarenhet. En ”arenaläktare”.


7. Man går vidare och läktarblocken fälls in igen…


8. …och det ena blocket flyttas nu...


9. … till en position framför det andra blocket.


10. Den integrerade RETRACTLIFT chassiet på baksidan av det främre blocket fälls ut och det bakre blocket lyfts upp på detta.


11. Det övre och det undre blocket fälls ut…


12. …och ”sporthallsläktaren” har nu förvandlats till en djupare och högre ”teaterläktare”.


13. Det bakre teleskopläktareblocket upplyft och klart att placeras på Retreactlift chassiet.


14. Det främre blocket har positioneras framför det bakre, som är upplyft på Retracktlift chassiet.


15. Det främre och det bakre blocket klara att fällas ut.


16. Läktaren utfälld i

© Sparta System AB 2024